top of page

Nieuwe aanmeldingsperiode voor bodemsaneringsfonds voor garagesector van start op 1 februari 2023

Een nieuwe aanmeldingsperiode van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025 moet meer bedrijven in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector (of eigenaars van gronden waar in het verleden zo’n activiteit geweest is) over de streep trekken om zich aan te sluiten bij het bodemsaneringsfonds vzw Tersana. Dat besliste de Vlaamse Regering op 16 december 2022. De vorige aanmeldingstermijn was afgelopen op 31 maart van dit jaar. Aangezien het fonds nog ruimte heeft voor nieuwe aanmeldingen, werd de aanmeldingstermijn nu dus verlengd. In 2023 zal Tersana 25 beschrijvende bodemonderzoeken 8 bodemsaneringsprojecten en 10 bodemsaneringswerken voor zijn rekening nemen bij aangemelde bedrijven uit de eerste periode.


Werkplaatsen voor onderhoud en herstel van voertuigen en carrosseriebedrijven zijn verplicht om minstens om de twintig jaar een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Zo’n onderzoek moet ook gebeuren bij sluiting en overdracht. Ook eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit werd uitgevoerd, moeten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Als bij een dergelijk onderzoek verontreiniging aan het licht komt, kan het bedrijf aansluiten bij Tersana. Het is dus zaak om de komende maanden een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren om tijdig te kunnen aansluiten bij Tersana in geval van verontreiniging. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: "In Vlaanderen kampen we met een structureel tekort aan extra bouwgrond en soms zijn gronden zijn bovendien historisch vervuild. Om bepaalde sectoren die veel te maken hebben met historische vervuiling te ondersteunen, hebben we in Vlaanderen verschillende sectorfondsen. Ook voor de sector van garage-, carrosserie- en landbouwvoertuigen bestaat zo’n fonds en kunnen getroffenen zowel financieel als organisatorisch de nodige steun krijgen. We maken het met deze beslissing mogelijk voor getroffenen om opnieuw aan te melden bij het sectorfonds. Zo kunnen we tegen 2036 elke historische bodemverontreiniging in kaart brengen en werk maken van saneringen. Want hoe meer gronden we saneren, hoe meer we kunnen hergebruiken en hoe minder open ruimte we moeten aansnijden."


Doelstelling 2036


De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering op te starten. Het is een belangrijke uitdaging om onze schaarse Vlaamse ruimte zo in te richten dat we geen nieuwe open ruimte meer aansnijden. De sanering en ontwikkeling van de verontreinigde terreinen levert nieuwe ruimte binnen de bestaande bebouwde ruimte. Zo creëren we nieuwe kansen voor bedrijven, handelszaken en woningen. En kunnen we vooral de schaarse open ruimte beschermen en waar mogelijk uitbreiden zodat ecosystemen zich kunnen herstellen.


Historische verontreiniging aanpakken met bodemsaneringsfondsen


Bedrijven die te maken krijgen met historische bodemverontreiniging doen er goed aan om zich te informeren naar de bestaande steunmaatregelen. Zo bestaan er voor de activiteiten gelinkt aan de garage en carrosserie, maar ook voor tankstations, de droogkuis en voor gasolietanks sectorspecifieke initiatieven. Deze bodemsaneringsfondsen, waarbij de probleembezitter financieel ondersteund wordt maar vooral ontzorgd wordt van alle technische en praktische beslommeringen die bodemonderzoeken en saneringen met zich meebrengen, zorgen er voor dat we dat historisch passief sneller kunnen opruimen.


Vzw Tersana


Tersana is een fonds dat reeds een aantal jaren geleden door de Vlaamse regering werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen voor activiteiten gelinkt aan de werkplaatsen voor onderhoud en herstel van voertuigen en carrosseriebedrijven. Dit fonds is er niet alleen voor allerhande bedrijven met dergelijke activiteit, maar ook voor bijvoorbeeld eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Tersana is er om haar klanten volledig te ontzorgen en organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen. Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening. Deze financiële steun is inderdaad een belangrijke en voor veel bedrijven een doorslaggevende factor om zich aan te sluiten bij een bodemsaneringsfonds zoals Tersana. Tot op vandaag heeft Tersana ruim 100 aanmeldingen mogen ontvangen, maar is er nog steeds ruimte voor bijkomende aanmeldingen. Resultaten zijn ook zichtbaar op het terrein. Het voorbije jaar voerde Tersana al verschillende onderzoeken en saneringen uit en in 2023 voorziet Tersana de opstart van een 25-tal beschrijvende bodemonderzoeken, 8 bodemsaneringsprojecten en een 10-tal bodemsaneringswerken.

Meer info


Meer over Tersana is te vinden op www.tersana.be. En op www.ovam.vlaanderen.be/moet-ikalles-zelf-betalen staat alle info over steunmaatregelen.

Comentarios


bottom of page