top of page

TECH 360 - opening Zonhoven

De onafhankelijke garage onder de arm nemen naar morgen.


“De garagewereld zit in een bijzonder uitdagende transitieperiode periode” verwelkomden Hans Hermans, Commercieel Directeur en Filip Cavens, Marketing Manager PartsPoint België, de talrijke genodigden n.a.v. de officiële opening van het TECH360 trainingscenter in het Limburgse Zonhoven. “PartsPoint reikt het garagebedrijf alle tools aan om rendabiliteit te verzekeren en verbeteren”.


“Het gaat zeker niet alleen om de transitie naar elektrische mobiliteit” vervolgde Hans Hermans. “Ook vijf jaar oude auto’s met verbrandingsmotor zitten boordvol techniek, zowel voor wat de aandrijving, veiligheid als comfort betreft. Daarom is het van levensbelang dat onafhankelijke garages zich verzekeren van een maximale technische ondersteuning. Dat is precies waar TECH360 voor staat”. Tijdens een aantal informatiesessies werd toegelicht wat PartsPoint concreet kan bieden aan het garagebedrijf. Annemiek Van de Heg, Manager TECH360: “Met TECH360 hebben we een compleet systeem uitgewerkt voor de volledige technische ondersteuning van merkonafhankelijke garages, waarbij maatwerk mogelijk is volgens de noden en wensen van elk individueel bedrijf”.


De technische ondersteuning omvat vele facetten: een helpdesk, remote services, online training en de ‘Pass Thru’-dienstverlening. Voor elk facet van de technische ondersteuning focust TECH360 op het ‘al werkend leren’, m.a.w. de technische medewerker in de garage wordt onder de arm genomen om de juiste diagnose te stellen, het probleem te begrijpen, te analyseren en tot een oplossing te komen, zodat hij/zij leren hoe een dergelijk probleem bij herhaling zelfstandig op te lossen. De TECH360 helpdesk staat klaar om alle technische vragen te beantwoorden. “Je kan beter 10 maal te veel vragen dan 1 keer te weinig” stelt Annemiek Van de Heg. “De helpdesk is als een extra technisch medewerkers aan de zijde van de man/vrouw op de werkvloer”. ‘Pass Thru’ is een digitale connectie met alle automerken. Europa verplicht de automerken toegang te verlenen tot hun service documentatie en alle technische informatie, zoals foutcodes, schema’s, enz. TECH360 begeleidt de leden bij het aanmaken van een dergelijk (merk)account (vb. alle merken van de Stellantis-groep). Jaarlijks kunnen de leden één account toevoegen en zo stapsgewijs evolueren in functie tot de merken die ze het meest over de vloer krijgen. Sneller gaan kan ook, maar heeft uiteraard financiële impact, zonder de benodigde leer- en adaptietijd te vergeten die nodig is om voluit te kunnen genieten van dergelijke omvangrijke technische ondersteuning.


‘Remote services’ is weer een ander facet van de technische ondersteuning. Het betreft het op afstand overnemen door een TECH360 professional van de auto waaraan gewerkt wordt. TECH360 publiceert online een catalogus met per automerk de mogelijke interventies en hun kostprijs. In uitzonderlijke gevallen ook assistentie op locatie worden ingeroepen door de aangesloten garages. Het zonet geopende TECH360 center in Zonhoven staat voor een brede waaier praktijktrainingen. TECH360 leden genieten jaarlijks 2 dagen training, die telkens bestaan uit een inleidende theoretische sessie, gevolgd door een zeer uitgebreide praktijksessie. Tenslotte kan de opgedane kennis ook gecertificeerd worden via de ‘Pro Certificering’. Er zijn verschillende onderwerpen beschikbaar, zoals bv. ADAS Pro, Turbo Pro,… Een handig tool binnen het Tec360 totaalpakket is het ‘Learning Management System’ (LMS), een digitale online agenda waarin elk garagebedrijf alle gevolgde opleidingen (online en fysiek) kan bijhouden, alsook een logboek voor alle interventies door de TECH360 support.


Autorepairmaster


Naast de ‘CarProf’ en ‘Full Car Service’ garageconcepten, stelt PartsPoint nu ‘Autorepairmaster’ voor als nieuwkomer voor de Belgische markt. In Nederland noemt het ‘Autovakmeester’ en ging in 2018 van start om vandaag 205 deelnemende garages te tellen en bekroond te worden tot ‘beste garageformule in Nederland’. ‘Autorepairmaster’ is een alles omvattend concept voor technische en marketing ondersteuning van de merkonafhankelijke garage. Het formuleteam van PartsPoint beoordeelt wie toegelaten wordt en staat deze garages dan ook volop bij in hun ontwikkeling en ondersteuning. Er is een duidelijk herkenbare, uniforme uitstraling binnen en buiten voorzien voor de Autorepairmaster-garages. Op marketingvlak is er o.a. een portaalsite voor het bestellen van gepersonaliseerd drukwerk, een geïndividualiseerde klantenwebsite, de mogelijkheid om het tweedehandsaanbod van de garage te integreren, ondersteuning voor sociale media (content publishing), een pechhulppas voor de klanten. Klanten van een Autorepairmaster-garage genieten overigens 36 maand garantie op het uitgevoerde werk.


Leden van het Autorepairmaster concept verschijnen bovenaan in zoekmachines als YouVia en Kiyoh met hun waarderingscijfer. Via Fast-check worden extra klanten aangetrokken. Het TRAXIO-lidmaatschap is inbegrepen, evenals het volledige TECH360 Assist pakket. Optioneel kan ingetekend worden voor de diensten van WESP, LeaseProf, Tyres-On en NexDrive.


LeaseProf


Nog een nieuwkomer voor de Belgische markt! De vooruitzichten voor de leasemarkt zijn gunstig, niet in het minst omwille van de opmars van private leasing. PartsPoint opent de deuren naar leasemaatschappijen, zodat garagebedrijven die daarin willen meestappen een aantrekkelijk nieuw klantenpotentieel naar zich kunnen trekken. In België wordt meer dan een verdubbeling van het aantal private lease voertuigen verwacht tegen 2030. Het gaat dan om een potentieel van 40.000 auto’s, naast de 630.000 zakelijke leasewagens. ‘LeaseProf’ is een niet te onderschatten business booster voor de merkonafhankelijke garage. De afspraken voor autogebruikers en garages worden centraal georganiseerd. Het aanvullende concept voorziet in begeleiding en training bij de administratieve verwerking, al is die zo onderbouwd, dat de rechtstreekse facturatie aan leasemaatschappijen uiterst eenvoudig verloopt.


De voorwaarden die aan ‘LeaseProf’-garages worden gesteld zijn: loyauteit voor de aankoop van onderdelen bij een PartsPoint-grossier; TRAXIO-lidmaatschap; erkend als duurzaam bedrijf; beschikken over een MRT-aansluiting; een digitaal service register bijhouden; een TECH360-abonnement afsluiten. De werkplaats moet voorzien in bandenopslag, een diagnosespecialist, een EV/ hybride gecertificeerde medewerker en airco onderhoud. Daarnaast wordt een haal- en brengservice verwacht, een aantoonbare klantentevredenheid, een nette wachtruimte met koffie en Wi-Fi. Een externe controle-organisatie voert een audit uit als eerste stap naar de erkenning als ‘LeaseProf’-garage. Extra troeven van ‘LeaseProf’ zijn de mogelijkheid om de voorraad eigen (jonge) tweedehandswagens in te koppelen in de website van een leasemaatschappij, het Alliance Automotive (AAG) leenplan voor de organisatie van vervangwagens, een supportafdeling voor MRT.
Tyres-On


In het kader van meer rendabiliteit verzekeren voor de merkonafhankelijke garage is ‘Tyres-On’ erop gericht om de bandenverkoop in huis te houden en/of te halen. Meer dan 50% van de -bandenverkoop is het gevolg van advies door de vakman en bijgevolg een logische ‘thuis’ voor de merkonafhankelijke garage, al is het niet de bedoeling om zich tot bandencentrale te ontwikkelen. Tyres-On voorziet in 6 voorkeursmerken, waaronder 2 huismerken.


De opening van het TECH360 center is Zonhoven was een ideaal moment om zowel zaakvoerders als technische medewerkers van merkonafhankelijke garagebedrijven erop te wijzen dat ze nooit uitgeleerd zullen zijn en tal van ondersteunende formules beschikbaar zijn om het rendement van de zaak te verzekeren en verbeteren. Kort samengevat: de techniek staat nooit stil en bijgevolg moet ook de kennis constant en het ondernerschap voortdurend evolueren.

Comments


bottom of page