top of page

Vakgarage naar LKQ Fource

Op 8 april jl. is er overeenstemming bereikt tussen Stichting Vakgarage en Fource Holding B.V. over de overname door LKQ Fource van de activiteiten van Stichting Vakgarage, inclusief alle rechten op het ‘Vakgarage Concept’ zoals dat door Stichting Vakgarage wordt geëxploiteerd inclusief de aandelen in Vakgarage Projekten B.V. en Vakgarage Professional B.V. Vakgarage zal als vanouds vanuit het huidige hoofdkantoor, met de bestaande groep medewerkers, blijven opereren onder leiding van de huidige directeur Edgar Brauckmann. Daarmee is de continuïteit voor franchisenemers en personeel gewaarborgd.Johan van der Hoeven, CCO van LKQ Fource is blij met de overname. “Wij verwelkomen Vakgarage binnen LKQ Fource en zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om de noodzakelijke groei en schaalgrootte te realiseren. De positie van Vakgarage in Nederland is ijzersterk en wij zijn vastberaden om die in nauwe samenwerking met de deelnemende bedrijven nog verder uit te bouwen en aan te passen aan de uitdagingen die in de komende jaren op onze weg zullen komen. De wens van Vakgarage om ook buiten Nederland te groeien zie wij als een mooie ambitie die past binnen de strategie van LKQ Fource en onze Europese zusterbedrijven”.


Vishal Durgaram, die tot de overname de rol van voorzitter bij Stichting Vakgarage bekleedde, treedt in dienst bij LKQ Fource. In zijn nieuwe rol wordt hij daar verantwoordelijk voor Vakgarage en het zusterconcept Qualitygarage in Nederland, België en Frankrijk. “Om de positie van Vakgarage in de toekomst te kunnen blijven waarborgen hebben wij ervoor gekozen de jarenlange intensieve samenwerking met LKQ Fource nog beter te benutten. Wij willen immers voorop blijven lopen als de meest vooruitstrevende garageformule en de grote ambities op het gebied van elektrificatie en de transitie van autobedrijf naar mobiliteitsaanbieder realiseren. Door de éénwording met LKQ Fource kunnen we de investeringen doen die nodig zullen zijn om onze leidende positie te behouden en uit te bouwen”.


“LKQ Fource was de logische partner voor deze overname, gelet op de jarenlange samenwerking met Vakgarage, hun marktkennis en het Europese LKQ netwerk waarvan ze deel uitmaken. LKQ Fource kent de werkwijze van Vakgarage tegenover de Franchisenemers als geen ander en deelt dezelfde waarden als het gaat om het faciliteren van klanten en consumenten. Samen zijn we sterker en meer toekomstgericht dan ooit”, aldus Durgaram.


Over Vakgarage

Vakgarage werd in 1991 opgericht door Van Heck & Co, de rechtsvoorganger van LKQ Fource. In 1994 werd de Vakgarage formule overgedragen aan Stichting Vakgarage om de invloed en expertise van de deelnemende autobedrijven te maximaliseren. Sindsdien is het Vakgarage netwerk uitgegroeid tot 350 franchisenemers. Vakgarage opereert vanuit haar hoofdkantoor in Nijkerk.


Over LKQ Fource

LKQ Fource is onderdeel van LKQ Europe, een dochteronderneming van de beursgenoteerde LKQ Corporation. LKQ Europe is de toonaangevende distributeur van onderdelen en toebehoren voor auto’s, bedrijfswagens en industriële voertuigen in Europa. Daarnaast is LKQ Europe actief met marktgerichte, door software ondersteunde concepten voor groothandel, autobedrijven en consumenten op het gebied van automobiliteit en auto-onderhoud.

bottom of page