top of page

Febelauto lanceert ‘Ready2Reuse’.
Febelauto pleit voor het gebruik van tweedehands onderdelen

 België scoort goed in een verantwoorde recyclage van afgedankte voertuigen en is op dat gebied zelfs koploper in Europa. Wel stelt Febelauto vast dat bij het herstellen van auto’s het hergebruik van onderdelen, zogenaamde tweedehands onderdelen, nog heel wat beter kan. Daarom lanceert Febelauto het ‘Ready2Reuse’ project dat nu al wordt toegepast door Cardoen en dit in samenwerking met Autohandel Didier en De Jonghe Recuparts. Griet Van Kelecom en Anja Helsen geven meer toelichting.

 

Tony De Mesel

 "In België is het nog niet vanzelfsprekend om bij herstellingen tweedehands auto-onderdelen te gebruiken. Febelauto wil daar verandering in brengen met zijn ‘Ready2Reuse’-project. Volgens projectleider Griet Van Kelecom heeft het hergebruik van auto-onderdelen tal van voordelen. Het maakt dat we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en minder energie verbruiken. Het beperkt de CO2-uitstoot omdat we minder onderdelen moeten produceren en transporteren. Bovendien vaart de consument er goed bij omdat de kostprijs van een herstelling doorgaans lager ligt. Daarmee krijgt de zogenaamde circulaire economie op een concrete manier vorm.

“Uiteraard is het de bedoeling dat de herstelling minstens het kwaliteitsniveau haalt als bij het gebruik van nieuwe onderdelen”, zo verduidelijkt Griet Van Kelecom. Verder voegt ze daar nog aan toe: “Voor een garagebedrijf of carrossier kan door het gebruik van tweedehands onderdelen de klantentevredenheid een boost krijgen. De kwaliteit van herstelling wordt gegarandeerd en dat meestal tegen een lagere prijs. Bovendien kunnen klanten erop gewezen worden dat het een milieu verantwoorde oplossing is.”

 

CO2-calculator

 Om de klant maar ook de bedrijven te overtuigen en duidelijk te maken wat de CO2-winst is door het hergebruik van onderdelen heeft Febelauto twee verschillende CO2-calculators ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwerking met Eco Repair Score en de onderzoeksorganisatie VITO. Beide calculators zijn nu beschikbaar op de website van Febelauto.

 “Met de play-versie kan je als consument de CO2-winst van een tweedehands onderdeel berekenen voor drie voertuigtypes. Herstellers en wagenparkbeheerders berekenen de CO2-winst in onze premiumtool, op basis van merk- en modeldata. Dat resultaat kan je opnemen in je duurzaamheidscommunicatie, zodat het nog meer sectorgenoten en toekomstige klanten overtuigt,” zegt Griet Van Kelecom   

Voor ‘Ready2Reuse’ werkt Febelauto ook samen met autosupermarkt Cardoen en twee erkende centra voor de depollutie en verwerking van afgedankte voertuigen. Dat zijn Autohandel Didier in Waregem en De Jonghe Recuparts in Deurne. Op basis van hun gezamenlijk onderzoek willen ze samenwerkingsvoorwaarden uitwerken voor het gebruik van tweedehands onderdelen.

Griet Van Kelecom voegt daar nog aan toe: “We willen erkende centra ondersteunen om zo’n duurzame samenwerkingen op te starten. Op die manier hopen we het vertrouwen in tweedehands te vergroten bij iedereen in de sector. Voor elke hersteller en consument zou een tweedehands onderdeel de eerste keuze moeten zijn.”

 

Lessen leren

Bij Febelauto benadrukken ze dat ‘Ready2Reuse’ meer is dan een promotiecampagne. Dat bewijst het pilootproject met Cardoen in samenwerking met Autohandel Didier en De Jonghe Recuparts.

Griet Van Kelecom verduidelijkt: “Met dit project wilden we concreet uittesten hoe tweedehands auto-onderdelen meer gebruikt kunnen worden. Heel wat elementen spelen een belangrijke rol om gebruikte onderdelen een kans te geven. Denk maar aan de responstijd over de beschikbaarheid van een wisselstuk, de manier waarop de info over de kwaliteit wordt doorgegeven, de levertijd. Er is nog werk aan de winkel maar daarmee geven we toch een aanzet tot de circulaire economie.”

 

Taak van Febelauto

 Dat ‘Ready2Reuse’ een initiatief is van Febelauto, is geen toeval. De organisatie is ontstaan in 1999 met de bedoeling de recyclage van voertuigen en  batterijen van elektrische en hybride voertuigen in goede banen te leiden en volgens de wettelijke voorzieningen te laten verlopen. De wettelijke voorschriften zijn een regionale materie.

Voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn dat respectievelijk de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Leefmilieu Brussel en het Département du Sol et des Déchets (DSD).

Febelauto is een beheersorganisme dat uitvoering geeft aan de productverantwoordelijkheid van alle in België actieve invoerders/producenten van voertuigen en van batterijen van elektrische en hybride voertuigen. Die invoerders en producenten zijn immers verplicht dat bij ‘end of life’ de verwerking van hun producten op een milieu verantwoorde manier en volgens de wettelijke voorschriften verloopt. Anders gesteld Febelauto ontzorgt de sector door het  levensverloop van die producten op te volgen en dit tot de verwerking ‘end of life’.

De leden van Febelauto zijn federaties en bedrijven, ook invoerders en producenten,  die een rol spelen in de levenscyclus van de auto.

 

Wat biedt Febelauto voor de garagist en carrossier?

 Elke afgedankte auto is een gevaarlijke afvalstof. Je mag die dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt. Afgedankte voertuigen moet je inleveren bij een erkend centrum. In België zijn er momenteel 111 en Febelauto beschikt over die lijst die trouwens op de site kan geraadpleegd worden. Na inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging, dat je goed moet bijhouden. Dit certificaat bewijst immers dat het voertuig reglementair is vernietigd. Op die manier kan een garagebedrijf of carrossier zich kosteloos en op een verantwoorde manier ontdoen van een autowrak.

Wrakken stockeren, kan niet zo maar. Er is een milieuvergunning voor nodig. Hoe je zo’n vergunning kunt aanvragen, vind je bij de gemeentelijke milieudienst of gewestelijke milieuadministratie.

Er zijn wel bepaalde voorschriften voor het stockeren van afgedankte voertuigen. Voertuigwrakken moet je op een vloeistofdichte vloer stockeren, vloeren die voorzien zijn van een afwateringssysteem, een koolwaterstofafscheider en een slibvangput.  De koolwaterstofafscheider en slibvangput moeten regelmatig gereinigd worden.  Beide systemen moeten bovendien om de drie maanden geïnspecteerd worden en de gegevens moet je bijhouden in een logboek.

Creëer ook een afvalstoffenregister waarin je alle aangevoerde, verwerkte, afgevoerde en geweigerde afvalstoffen bijhoudt. Noteer ook de chassisnummers van de voertuigwrakken.

Gedepollueerde wrakken mag je stapelen als de milieuvergunning dat toelaat, maar nooit hoger dan 3 meter.

 

Recyclage

 De uiteindelijke bedoeling is dat autowrakken op een verantwoorde manier worden gerecycleerd. Daarin scoort België goed en is het in Europa zelfs koploper. Van alle autowrakken samen krijgt 97,6% van de materialen een nieuwe bestemming. 21,4% zijn onderdelen die worden hergebruikt. 72,0% wordt gerecycleerd. Met dat laatste wordt bedoeld dat de materialen na het shredderen en sorteren opnieuw als grondstof kunnen gebruikt worden. 4,2% wordt gebruikt als energie. Slechts 2,4% komt terecht op een speciale stortplaats.

De ganse verwerkingsketen van afgedankte voertuigen wordt door Febelauto opgevolgd. Dat gebeurt met het EMS (End-of-Life Monitoring System). Die verwerkingsketen start bij de inzameling en eindigt bij de verwerking en recyclage.

Alle gegevens van afgedankte voertuigen die in een erkend centrum binnen komen voor eindverwerking, worden in het EMS ingebracht. Tot die gegevens behoren onder meer het chassisnummer, het gewicht van het voertuig en de laatste eigenaar. Ook alle afvalstromen na de depollutie moeten door de erkende centra gedetailleerd geregistreerd worden. Met depollutie wordt bedoeld het verwijderen van schadelijke vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld olie, brandstof, koelvloeistof,…) en onderdelen (zoals bijvoorbeeld batterij, banden,…).

Op het einde van elke dag worden de gegevens van de vernietigde voertuigen automatisch doorgegeven aan de D.I.V.. Op die manier worden die voertuigen officieel geschrapt.      

 

Wat verandert er binnenkort?

 De werkingskosten van Febelauto worden gedragen door de producenten/invoerders die deel uitmaken van Febelauto. Vanaf 1 januari 2024 komt er verandering en zal aan de consument een milieubijdrage per voertuig worden aangerekend.

Naar de toekomst toe zal Febelauto rapporteren aan Recytyre en Bebat over respectievelijk het aantal gerecycleerde banden en ‘kleine’ batterijen. De milieubijdragen hiervoor zullen via Febelauto betaald worden.

“Op die manier wordt Febelauto een ‘single point of contact’ voor de voertuigen die in België op de markt komen. Daarmee realiseert Febelauto een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor de invoerders en  producenten van voertuigen in België.

Ook op Europees niveau komen er bijkomende initiatieven. Zo wordt gedacht aan een lijst met recupereerbare onderdelen. Op het gebied van de productie zelf zal meer aandacht worden besteed aan eco-design. Zo zal bijvoorbeeld bij het gebruik van plastics 25% moet bestaan uit gerecycleerd materiaal.Comentários


bottom of page