top of page

Interview Vlaams minister Lydia Peeters

Technische keuring: er komt verandering


Wie geregeld naar de technische keuring gaat, zal het geweten hebben. De wachtrijen zijn ellenlang, zeker in Vlaanderen. Met een afspraak is het beter en hoef je nauwelijks aan te schuiven tenminste als je er in slaagt om online een afspraak binnen redelijke termijn vast te leggen. Een tijdlang werden de effecten van de covid-periode als oorzaak naar voor geschoven, maar er is duidelijk meer aan de hand. In een verhelderend interview met Info Garage ontvouwt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, de plannen om op korte maar ook op lange termijn beterschap te brengen.


De technische keuring voor voertuigen is een regionale aangelegenheid. Voor Vlaanderen wordt dit beheerd door enkel en alleen GOCA (De Groepering van de Vlaamse erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs). GOCA is een vzw. Voor de technische keuring zelf staan in Vlaanderen 43 stations ter beschikking die worden uitgebaat door privéondernemingen, NV’s om heel concreet te zijn, Deze ondernemingen zijn zogenaamd leden van GOCA. Het zijn KM nv (West-Vlaanderen), SBAT nv (Oost-Vlaanderen), Groep Autoveiligheid nv met inbegrip van BTC en CTA (Antwerpen, Limburg en een deel van Vlaams-Brabant) en AIBV nv (een deel van Vlaams-Brabant). In Wallonië tellen we 32 keuringstations die ressorteren onder de SPW (Service Public de Wallonie) en worden uitgebaat door AIBV sa en Autosecurité sa.


Onderliggende bedoeling is dat deze keuringsstations onafhankelijk en objectief werken en er geen commercieel belang bij hebben om een voertuig af te keuren omdat zij bijvoorbeeld ook zouden verdienen aan herstellingen. Dat is één en meteen ook de voornaamste reden waarom tot nu toe de keuring niet door erkende garages wordt toegestaan en dit in tegenstelling tot bij de ons omringende landen. Uiteraard hebben de keuringscentra extra inkomsten bij een herkeuring maar dan enkel voor het uitvoeren van de keuring zelf.


Deze keuringscentra zijn privé en zouden de mensen die hun voertuig voorrijden moeten beschouwen als een klant en dus ook de nodige klantvriendelijkheid aan de dag leggen. Die klantvriendelijkheid wordt op de proef gesteld want uiteindelijk hebben de keuringscentra samen een monopolie.


Over hoe je ontvangen wordt op een keuringscentrum kunnen we ons in het algemeen niet uitspreken. Dat verschilt van station tot station en is uiteraard ook afhankelijk van de personen waarmee je daar te maken krijgt. Persoonlijke ervaringen leren dat het met die vriendelijkheid en behulpzaamheid meevalt en dat er door de jaren heen zeker aan gewerkt is. Waar de klantvriendelijkheid echter schort, is de lange wachttijden bij een keuring zonder afspraak en ook om effectief een afspraak te kunnen vastleggen. Ook wordt wel eens gesteld dat een voertuig keuren in Wallonië minder streng verloopt dan in Vlaanderen. De stroeve manier waarop de technische keuring verloopt en de introductie van onder meer de nieuwe dieseltest zorgen voor heel wat kwellingen. De klachten zijn zeker op de betreffende ministeries terecht gekomen. Ten minste dat blijkt uit ons interview met Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken.
Over gewesten en nationale geldigheid

Info Garage: De technische keuring voor voertuigen is een regionale aangelegenheid, per gewest dus. Betekent zoiets dat de criteria voor keuring verschillen van gewest tot gewest? Mag een auto die voor verkoop gekeurd wordt in Wallonië of Brussel in Vlaanderen verkocht worden en omgekeerd? Lydia Peeters: Elk gewest heeft inderdaad zijn eigen bevoegdheid over de technische keuring van voertuigen. Er kunnen dus afwijkingen zijn in de keuringscriteria. Keuring in Wallonië en verkoop in Vlaanderen? Dat kan, een keuringsbewijs voor verkoop afgeleverd in een Belgisch keuringscentrum is in heel België geldig.


IG: Is een periodieke keuring van een voertuig dat in het ene gewest gebeurde geldig in een ander gewest?


Lydia Peeters: Hoewel elk gewest zijn bevoegdheid heeft, is een keuringsbewijs afgeleverd in een Belgisch keuringscentrum is in heel België geldig.


Lange wachttijden


IG: De laatste tijd is heel wat te doen over de lange wachttijden voor de technische keuring; Ook voor het maken van een afspraak. Hebt u daar een verklaring voor en welke maatregelen worden genomen om daar iets aan te doen?


Lydia Peeters: Er zijn enkele verzachtende omstandigheden, maar deze zijn wat mij betreft geen alibi om de klant niet de service te bieden waar hij recht op heeft. De langere wachtrijen worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal keuringen en herkeuringen. GOCA Vlaanderen, de federatie die de zes erkende keuringsinstellingen vertegenwoordigt, ziet sinds 2019 een toename van 7,3 procent in het aantal keuringen. Een stijging die onder andere te verklaren is doordat meer voertuigcategorieën gekeurd worden zoals oldtimers en motorfietsen. Maar vooral het feit dat particulieren de aankoop van een nieuwe wagen uitstelden, zorgde voor meer periodieke keuringen van het bestaande wagenpark. De onzekerheid over de inflatie, de langere levertermijnen voor nieuwe voertuigen en de evolutie naar elektrisch rijden zijn slechts enkele maar zeker de voornaamste verklaringen voor dit fenomeen, meer bepaald dat particulieren het langer doen met hun actuele wagen. Ook de toenemende verkoop van tweedhandsvoertuigen speelt een rol. Meer keuringen betekent automatisch meer herkeuringen; +10,5% meer sinds 2019). Maar ook de verstrenging van de Europese regelgeving en de invoering van een nieuwe roettest zijn hiervan de oorzaak. Maar nogmaals, ik blijf hameren op het feit dat een commercieel ingestelde organisatie, die klantentevredenheid hoog in het vaandel moet dragen, zich hierop had moeten voorbereiden. Niet alleen de lange wachtrijen, maar ook de vele klachten die me rechtstreeks bereikten waren voor mij de aanleiding om enerzijds de keuringscentra aan te manen om versneld een adequaat actieplan te laten uitvoeren, anderzijds om de volledige werking grondig te onderzoeken naar verbeterpunten.


IG: Hoe ziet dat er concreet uit?


Lydia Peeters: Op mijn vraag werd een audit van de keuringen uitgevoerd. De audit vormt de leidraad om concrete verbeterpunten uit te werken om de klanttevredenheid te verhogen. Er werden reeds een aantal maatregelen doorgevoerd om de wachtrijen weer korter te maken. Sinds 2 mei is het keuringsproces eenvoudiger. Een aantal gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen vijftien dagen, geven nu enkel aanleiding tot een herstelling en pas nazicht bij de volgende periodieke keuring. Het gaat bijvoorbeeld om een ontbrekend inschrijvingsbewijs, spatbord of informatie over de identificatie van het voertuig. Verder wordt er voortaan niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt. Wie omwille van de lange wachttijden bij keuringscentra te laat zijn voertuig aanbiedt, moet daar vanaf 15 juni tijdelijk geen toeslag voor betalen. De voorwaarde is wel dat het voertuig minder dan één maand na de uiterste vervaldatum aangeboden wordt bij de keuring. Nieuwe taak voor de garages


IG: Zou een oplossing kunnen zijn om net als onder meer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk erkende garages de keuring te laten uitvoeren? Aan welke criteria zouden die garages moeten voldoen?


Lydia Peeters: Ik heb reeds de eerste stappen gezet om erkende garages in te schakelen voor de herkeuring van auto’s bij bepaalde kleine gebreken. Dat zal de wachttijden bij de keuringscentra helpen terugdringen.

Hoewel het principe werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, moeten de details nog wel worden bepaald, zoals welke gebreken kunnen worden behandeld door erkende garages, de procedure voor het toezicht op deze herkeuringen en de erkenning van de geselecteerde garages. Aan de hand van de bevindingen met deze herkeuring is het op lange termijn niet uitgesloten dat erkende garages ook bepaalde types volwaardige keuringen kunnen uitvoeren.


En dan die diesels..


IG: Met de nieuwe meting van fijn stof (deeltjes) voor diesels zijn er heel wat voertuigen die niet voldoen. Wat doet u daarmee? Wat met oudere diesels? Aan welke criteria zullen die moeten voldoen want een oudere diesel kan zo goed als onmogelijk voldoen aan de normen die bij jongere voertuigen gelden?


Lydia Peeters: Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen. Deze test heeft als doel om roetfilterfraude tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van fijnstof te verminderen. Bij een meting boven de afkeurgrens van 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter krijg je tot 1 december 2023 een jaar de tijd om de defecte roetfilter te herstellen. Deze afkeurgrens ligt ver boven de normale uitstoot van een goedwerkende roetfilter. Deze nieuwe test wordt enkel toegepast bij dieselvoertuigen vanaf euronorm 5, die allemaal uitgerust zijn met een roetfilter. Voertuigen met euronorm 4 en ouder dienen niet in het bezit te zijn van een roetfilter, dus worden deze niet onderworpen aan deze nieuwe test. Deze oudere voertuigen blijven onderworpen aan de oude dieseltest, de zogenaamde opaciteitstest

Comments


bottom of page