top of page

Recytyre


Circulair en lokaal verankerd.

In de provincie Luik wordt een ultramodern en toekomstgericht recyclagecentrum gebouwd voor de verwerking van versnipperde (‘shredded’) autobandenresten. Het ‘RISORCE’-project, wat staat voor ‘Renewable, Innovative Solutions towards Recycling & Circular Economy’, wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Koning Boudewijn Stichting, met dank aan Recytyre.


“Voor elke nieuw verkochte band wordt een milieubijdrage berekend aan de eindklant en die maakt het ‘RISORCE’-project mede mogelijk” introduceert Chris Lorquet, CEO Recytyre. “Jaarlijks doet Recytyre een schenking aan de Koning Boudewijn Stichting. Dat loopt via het GREEN.er fonds, in 2017 opgericht op initiatief van Recytyre, ter ondersteuning van innovatieve projecten, gelinkt aan de rubberindustrie. Het GREEN. er fonds focust op de diversificatie van de afzetmogelijkheden van grondstoffen afkomstig van de recyclage van oude banden in België en is één van de aandeelhouders in RISORCE”. RISORCE wordt gebouwd in het ‘East Belgium Park’ in Baelen na goed vier jaar intense voorbereiding. De opstart wordt verwacht in het vierde kwartaal 2024, om de daaropvolgende twee jaar op te schalen tot maximale productiecapaciteit. Bij de uitwerking van het concept werden een aantal voorwaarden vastgelegd, waaronder 100% Belgische / lokale verankering en geen gebruik maken van Chinese technologie.Uitgediende banden als grondstof

Recytyre beheert in België de stroom afvalbanden. Momenteel gaat het over een jaarlijks gemiddelde van 80.000 ton banden en wordt ook alles wat als afvalbanden wordt aangeboden effectief opgehaald. “Dat is zelfs meer dan wat nieuw verkocht wordt” vervolledigt Chris Lorquet. Nadat staal en textiel onttrokken zijn aan de uitgediende autoen bestelwagenbanden worden ze versnipperd tot granulaat. Van de 40 door Recytyre erkende partners voor de ophaling en verwerking van uitgediende banden zijn er slechts 2 die tot dit stadium van verwerking gaan. Hierop sluit RISORCE aan. Bernard Van de Wouwer, CEO van RISORCE: “We halen onze instroom 100% bij de door Recytyre gehomologeerde partners en zullen dus volledig op Belgische afvalbanden draaien. Het volledige project is overigens lokaal verankerd voor zowel instroom, verwerking als tewerkstelling”. De bandensnippers gaan in een grote tonvorm, die als een soort pyrolyseoven functioneert. In een zuurstofarme omgeving worden ze opgewarmd tot 450 à 500°C. Zo is het mogelijk om de bandensnippers verder te scheiden. Het rubber verdampt en wordt opgevangen, waarna het snel wordt afgekoeld tot +/- 20°C. Dit condensatieproces (overgang van dampvorm naar vloeibaar) resulteert in pyrolyse-olie, een product dat afzet vindt bij olieraffinaderijen. Rubber voor de productie van banden is voor 50% van fossiele oorsprong (zwart) en voor 50% afkomstig van de rubberboom (groen). Groene olie wordt door oliemaatschappijen bijgemengd bij zwarte. Dezelfde eigenschap biedt de pyrolyse-olie die RISORCE zal produceren. “Ze is volledig inblendbaar en verwerkbaar in bestaande installaties” aldus Bernard Van de Wouwer. “Europa verplicht ook stapsgewijs meer en meer gebruik te maken van groene olie om zo de fossiele olie uit te faseren” vervolgt Chris Lorquet. “Zo draagt RISORCE nog meer bij aan vergroening”.


Valorisatie maximaliseren “Een deel van de vrijgekomen gassen – zowat 10% - behouden we verder in gasvorm” gaat Bernard Van de Wouwer verder. “Het gas is vergelijkbaar met metaan en propaan gassen en bijgevolg perfect geschikt om onze branders te voeden. Dat is al een cruciaal gegeven in het streven naar circulariteit, maar er komt een groter gasvolume vrij dan nodig voor de branders die de bandensnippers opwarmen. Er rest voldoende gas voor het verwarmen van onze gebouwen en hoogstwaarschijnlijk zelfs nog meer om elektriciteit mee op te wekken. We mogen dus gerust spreken van een op vlak van thermische energie neutraal tot zelfs positief proces”. Behalve de pyrolyse-olie als verkoopbaar eindproduct en de gassen voor het draaiend houden van de verwerkingsinstallatie en meer, blijven er ook nog reststoffen over in de oven. “Het gaat om RCB – Recycled Carbon Black – dat verkocht zal worden aan producenten van zwart rubberen producten. Denk o.a. aan de zwarte duikerspakken, transportbanden op luchthavens en in de industrie… Bernard Van de Wouwer: “We mogen vandaag, nog voor de RISORCE-site is voltooid, al stellen dat er voldoende navraag is naar onze eindproducten. Meer zelfs, zowel de instroom van de bandensnippers als de uitstroom van pyrolyse-olie en RCB zijn al 100% verzekerd. Bovendien legt Europa vanaf 2025 een uitvoerverbod op voor bandenafval, m.a.w. verplicht tot lokale verwerking, wat een bijkomende garantie inhoudt voor onze instroom”. Op termijn verwacht RISORCE 18.000 ton instroom te verwerken, of 1 op 2 banden die in België als afval worden aangeboden. Dat RISORCE geen unicum zal blijven in België verwachten zelfs de initiatiefnemers. Concurrentie lijkt hen bovendien een goede zaak. In de Antwerpse haven zal allicht een gelijkaardig project opstarten.


Beproefde technologie De toegepaste technologie voor het verwerkingsproces bij RISORCE is voor de start van de bouw grondig uitgetest. “In Bosnië-Herzegovina, een federatieve republiek in het zuidoosten van Europa, vonden we het nodige” licht Bernard Van de Wouwer toe. “Nog belangrijker was dat we een 1:1 pilootopstelling konden maken om zo in reële omstandigheden alles uit te testen alvorens definitief groen licht te geven voor de bouw in België. Voor het uittesten werd instroom van Belgische banden gebruikt, zodat echt niets aan het toeval werd overgelaten. Door bewezen technologie aan te kopen moeten we zelf niet experimenteren en wordt het risico van de onderneming tot een absoluut minimum herleid”.Comments


bottom of page