top of page

PPG op AutoTechnica
PPG op AutoTechnica Innovatie voor het carrosseriebedrijf kent vele facetten

PPG Refinish trekt enthousiast naar AutoTechnica met als leidraad ‘the Power of Innovation’. Dat is een ecosysteem waaronder heel wat schuilgaat, maar waarmee men vooral wil benadrukken dat er enorm veel verandert binnen de wereld van carrosseriebedrijven. De modernisering van de sector vormt een belangrijke bijdrage om deze aantrekkelijker te maken en bijgevolg de instroom te stimuleren.


Jo De Wachter, Marketing Manager Benelux / PPG Automotive Refinish, licht toe: “Power of Innovation staat in de eerste plaats voor product, maar ook voor het analyseren en optimaliseren van processen; de bekommernis om duurzaamheid (zowel het reduceren van afval als CO2-uitstoot); de digitalisering van de volledige workflow in het carrosseriebedrijf; het enthousiasmeren van mensen (zowel bestaande werknemers als onderwijs onder de arm nemen) en niet in het minst door praktijkgerichte opleiding te organiseren en maximaal kennis aan te dragen vanuit PPG”.

Processen optimaliseren Luchtdrogende technologie (o.a. Air-Dry Primer) is één van de productopties om de processen op de werkvloer te optimaliseren, een eerste product dat vervat zit in ‘Power of Process’. Dat geldt ook voor de ‘nat-innat primer’ van PPG, die het carrosseriebedrijf aanzienlijk meer controle geeft over de doorloopsnelheid van het herstelproces. De ‘nat-in-nat primer’ laat toe om het spuitwerk van nieuwe onderdelen te bundelen in één spuitcabine, waardoor het spuitwerk van de daaropvolgende drie dagen sneller kan verlopen. De primer heeft de unieke eigenschap overlakbaar te zijn tot drie dagen zonder te schuren. Niet alleen kan men dankzij het toepassen van de ‘nat-in-nat primer’ zelf het tempo van de voortgang bepalen, men kan tevens het energieverbruik van de spuitcabine(s) beter beheren door deze procesoptimalisatie. De ‘One Visit Application’ is een upgrade van het huidige mengkleursysteem. De belangrijkste voordelen zijn het eenvoudig in één arbeidsgang spuiten en de microgeltechnologie die een constante kleurconsistentie bevordert. De microgeltechnologie garandeert een constante kleurreproductie en de lakstand (glans en uitzicht) blijft perfect.


Digitalisering voor efficiëntie, kwaliteit en aantrekkelijkheid

‘Power of Digitalization’ maakt het carrosseriebedrijf aantrekkelijk voor jonge krachten en rekent af met een – onterecht – oubollig imago van de sector. “Een belangrijke stap in het digitaliseringstraject was de introductie van de PPG DigiMatch™ in april 2023. Deze meet kleur en textuur via een hoge resolutie digitale camera.

Dankzij niet minder dan 6 meethoeken is een ongeziene precisie mogelijk bij het bepalen van wel 70.000 kleuren”. De PPG VisualizID™ sluit hierop aan en wordt uitgebreid gedemonstreerd op AutoTechnica. Hiermee wordt de beeldinformatie uit de PPG DigiMatch™ uiterst nauwkeurig geanalyseerd. De PPG VisualizID™ maakt het inzetten van fysieke staalplaatjes overbodig dankzij de rendering-technologie gekoppeld aan de zeer uitgebreide PPG-kleurmatchbibliotheek. Dankzij de 3D-renderingtechnologie verschijnt een real life beeld in hoge definitie op het beeldscherm. Het systeem laat toe de lichtinval en de oriëntatie van het te spuiten oppervlak virtueel te beoordelen. Dankzij deze techniek kunnen spuiters deze kleuren inschatten en betere keuzes maken. PPG DigiMatch en PPG VisualizID™ zorgen voor heel wat tijdsbesparing, lagere lakkosten en een hogere productiviteit.


De in 2019 wereldwijd geïntroduceerde MoonWalk™ automatische mengmachine is inmiddels een vertrouwde bekende. De ontwikkeling was gebaseerd op de vaststelling dat het mengen van de autolakken het grootste pijnpunt bleek bij carrosseriebedrijven. Uit een grote rondvraag bleek dat er in de mengkamer veel product en tijd verloren ging omdat tijdens het aanmaken van een formule veel fout kon gaan door onzorgvuldigheid. De MoonWalk rekent daarmee af, mengt volautomatisch en rechtstreeks vanuit de originele verpakking, tot op een honderdste van een milliliter nauwkeurig, waardoor verliezen beperkt blijven tot ≤ 1 procent. Nele Mertens, Marketing Assistant PPG Refinish Benelux: “Met Collision Services™ gaan we nog een stap verder in het automatiseren en digitaliseren van de processen. Collision Services zorgt voor automatisch stockbeheer, zodat nooit een stilstand kan optreden als gevolg van tekorten. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met het verbruik dat varieert van bedrijf tot bedrijf, als met de vervaldatum, wat belangrijk is voor de producten met lagere rotatie. “Het automatiseren van het voorraadbeer legt de bestelverantwoordelijkheid bij PPG en maakt het zelf ingeven van bestellingen via een app overbodig” geeft Jo De Wachter aan. “Bijkomend voordeel is dat voor lakken met geringe rotatie, ze pas besteld worden als ze bijna leeg zijn, omdat alles automatisch wordt afgeboekt wat op de weegschaal wordt afgewogen. Het stroomlijnen van de voorraden door het beheer te automatiseren betekent een besparing doordat gelden vrijkomen die voordien in de voorraad geblokkeerd zaten en doordat de administratie vereenvoudigt”. De verschillende elementen van ‘Power of Digitalization’ vloeien samen tot een totaalsysteem in dienst van het carrosseriebedrijf.


Gebundelde kracht

PPG LINQ™ Pro laat zich het best vergelijken met renting, al gaat het specifiek om een service aan de klanten. Voor een vast maandelijks forfait beschikt het carrosseriebedrijf over de nodige tools met 5 jaar garantie. De focus ligt op het stroomlijnen en automatiseren van de reparatieprocessen met behulp van het cloudgebaseerde PPG-platform, de geconnecteerde digitale hardware, software en innovatieve diensten. Negen maanden na de Europese introductie omarmen al meer dan 2000 Europese carrosseriebedrijven deze service. Bovendien kan je PPG LINQ™ Pro nog uitbreiden met een Moonwalk™ met extra voordelen.


The Power of Knowledge & the Power of People Kennis uitdragen is een belangrijk gegeven om innovatie in het carrosseriebedrijf te stimuleren, wat het uitgangspunt van ‘Power of Knowledge’ omvat. “Het gaat zowel om trainingsprogramma’s als Business Solutions, te verstaan als een verbeterprogramma voor het carrosseriebedrijf om de efficiëntie en de rentabiliteit te verbeteren. Al te vaak is er nog onvoldoende kennis over de kosten en hoe ze precies te berekenen”. De PPG Refinish Academy voorziet zowel in e-learning programma’s als fysieke opleidingen. Onder ‘Power of People’ verstaat PPG de kracht van de mensen die nodig zijn om processen te verduurzamen en innovaties te omarmen. “Het is algemeen bekend dat de sector kampt met personeelsschaarste. Efficiënter organiseren en werken door digitalisatie en automatisatie kan deze problematiek deels counteren en onze sector aantrekkelijk maken voor jongeren om dit mooie vak in te stappen”. De PPG-stand op AutoTechnica belicht alle facetten van het totaalconcept. Via de ‘Virtual Bodyshop’ worden voor elk onderdeel van het carrosseriebedrijf de mogelijkheden visueel voorgesteld die PPG aanbiedt. Daar komt nu ook een assortiment ‘non-paint’ bij, Bodyline™ en Essentials™, wat de kracht van one-stopshopping voor carrosseriebedrijven extra ondersteunt. Er valt dus veel te beleven op de PPG-stand, met rijkelijk informatieve demo’s over alle innovaties. Niet te missen.
コメント


bottom of page